Tag: 凌通科技

IAR Embedded Workbench for Arm現已全面支援 凌通科技GPM32F系列MCU

IAR與凌通科技(Generalplus)聯合宣佈,最新發表的完整開發工具鏈IAR Embedded Workbench for Arm 9.4版本已全面支持凌通科技GPM32F系列MCU。